Om NextDoor Project

NextDoor Project skaber koreografisk kunst baseret på en socio-poetisk praksis.
Gennem dokumentar, kunst-intervention og samskabende værkformater insisterer vi på at dans og koreografisk kunst på et højt professionelt niveau bevæger sig ud i hele samfundet.

Vores kunstneriske praksis er baseret på nomadiske strategier, hvor vores værker og kunstneriske koncepter rejser ud og forbinder sig med det lokale, fletter tråde af fællesskab, forbundethed og empati på tværs af opdelinger og grupperinger.

Vi søger efter veje til at åbne de oversete historier og skabe socio-poetiske rum hvor de mest behøves.

Med afsæt i det transformative og kreative potentiale i den koreografiske relation og dansen skaber vi bevægelse i mennesker og mellem mennesker.

Siden 2012 har NextDoor Project udviklet nye formater for borgerinddragelse og samskabende praksis med fokus på ligeværdighed og gensidighed i mødet mellem borgere, kunstnere og værk.

Vi producerer i både lokale, nationale, nordiske og globale samarbejder og som scene indtager vi både asylcentre, plejehjem, teatersale, oversvømmede kældre, gader, skoler, daginstitutioner, parker, museer, gallerier, rådhuse, biblioteker og forsamlingshuse.

NextDoor Projects kunstneriske profil er ledet af koreograf, iscenesætter og danser Ingrid Tranum Velásquez.

Aktuelle værker:
The bird experience
Et Creative Europe Project der sender sorgfugle ud i Europa. 5 søskende fugle rejser i 2024 til hver deres destination, hvor de lokalt faciliterer fortællinger om sorg og åbner sorgens transformative potentiale.
Forestillinger og interventioner januar-april 2024.

VI ER NORDEN - et dekoloniserende ritual af, med og for Nordens befolkning
VI ER NORDEN rejser rundt i nordens mange forskellige koloniale og postkoloniale terræner og stiller sig til rådighed som performativ situation i den lokale debat om dekolonisering.
I et sanseligt og samskabende rum, forsøger vi gennem koreografi at opløse de nedarvede koreografier og forme omridset af et nyt landskab. Premiere maj 2023.
Læs mere her


Happy End
Kunst-interventionen Happy End skabes i samarbejde mellem professionelle dansere og plejehjemsbeboere.
Værket har siden 2015 rejst i Grønland, Island, Færøerne, Åland, Sverige, Norge, Finland og Danmark. Værkets nordiske rejse er dokumenteret af den svenske filmskaber Engeli Broberg i den socio-poetiske film "Happy End", samt af den danske fotograf Per Morten Abrahamsen som har fulgt værket rundt i hele Norden.
I 2021 indledte NextDoor Project et forsknings-samarbejde med Det Arktiske Universitet i Tromsø og Artful Dementia Research Lab omkring den kunstneriske praksis udviklet i Happy End.


Unfinished Tales
- Unfinished Tales er et tvær-atlantisk 4-årigt værk, der undersøger den nordiske kolonialismes kropslige og emotionelle arv.
Unfinished Tales skabes i samarbejde mellem kunstnere og unge mellem 13-18 år, fra Kallaalit Nunaat (Grønland), Førøyar (Færøerne), Ísland (Island), Norge, Sverige/Sapmi, Finland/Sapmi, Ghana, Ay Ay (St Croix) og Danmark. Premiere November 2023.

NextDoor Project finansieres gennem projektstøtte fra bla. Creative Europe, Nordisk Ministerråd, Nordisk kulturfond, Statens Kunstfond, Norsk Kulturråd, internationale og kommunale samarbejdspartnere og private fonde.

Postadresse:
Valdemarsgade 15
1665 København V

Kontakt:
mail(at)nextdoorproject.dk
+45-23438503

Bestyrelse: Jessica Petersen, Niels Righolt, Mie Brandt, Anja Mølle Lindelof
Bogholder: John Gottenborg Bruun