Kaatita er født og opvokset i Kiribati og bosat i Tarawa.
Kaatita Kabwaba er danser og primærsanger i Te Waa mai Kiribati group fra Bairiki. Te Waa mai Kiribati er Kiribatis primære dansekompagni, som de seneste år har turneret med forestillinger rundt i Kiribati, samt Taiwan og USA.

Collaborating artist in: Tekeraoi am mananga!